תקנון

אתר הבית של אביה ייבוא וייצור ציוד איכותי לגני הילדים בכתובת: avia-on-line.com הוא אתר הבית של החברה המשווקת ומייצרת ציוד לגני ילדים מעונות, מוסדות חינוך ולקוחות פרטיים. 
משרדי החברה ממוקמים ברחוב הרימונים 54, מושב רינתיה.

מבוא

 1. המשתמש באתר אביה ציוד לגנים, להלן: "המשתמש" נדרש לקרוא תקנון זה בעיון בטרם גלישה באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר שכן, המשך גלישה ועיון במידע המפורסם באתר ו/או רכישה של מוצר כלשהו באתר מהווים הסכמת המשתמש להוראות תקנון זה. המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתקנון זה אולם אם המשתמש אינו מסכים לאמור כאן, המשתמש מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
 1. אביה ציוד לגנים שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש באתר, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי בתנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.
 2. השימוש בתקנון בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר, זכר ונקבה כאחד.
 3. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

תמונות


כלל התמונות באתר מובאות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את "אביה יבוא וייצור ציוד לגני ילדים" באספקת מוצר זהה למופיע באתר. 
שימו לב: על פי  הוראות היצרן תיתכן סטייה בממדי המוצר של עד כ- 15% מהנקוב בו. 

 

אספקת המוצרים

 1. אביה ציוד לגנים תספק את המוצרים שנרכשו בתיאום עם הרוכש לאחר הסדרת תשלום ההזמנה ודמי המשלוח.
 2. במקרים של קושי בהובלה, צורך במנוף או גישה מוגבלת יגבה מחיר נוסף בתיאום מראש.
 3. תעריף דמי המשלוח עשוי להשתנות מעת לעת.
 4. במידה והשילוח לא יתבצע ע"י ניידת השירות של אביה ציוד לגנים, תפעיל אביה ציוד לגנים חברת שליחויות עצמאית על פי שיקול דעתה.
 5. זמני אספקת המוצרים נעה בין 1-14 ימי עסקים או לפי הזמן הנקוב במפרט של המוצר. זמן האספקה זה הינו זמן מקסימלי, ולרוב האספקה מתבצעת תוך זמן קצר יותר.
 6. לא תתאפשר אספקת מוצרים בימי שישי \ שבת \ ערבי חג וחג.
 7. מובהר כי התחייבות אביה ציוד לגנים לאספקת המוצרים הינה בכפוף להשלמת ביצוע התשלום על ידי המשתמש ואישורו על ידי חברת האשראי וכן בכפוף לזמינות המוצרים במלאי.
 8. לשם מסירת המוצרים המוזמנים לידי המשתמש בביתו או במען שמסר, ייצור נציג מטעם אביה ציוד לגנים או נציג חברת השילוח קשר טלפוני עם המשתמש לשם תיאום המסירה באמצעות שיחת טלפון ו/או מסרונים.
 9. מובהר כי מסירת המוצרים במועד הינה תלויה, בין היתר, בזמינות הלקוח לשם תיאום קבלתם עם הנציג כאמור.
 10. מובהר כי עיכוב באספקת מוצר, הנובע מאי זמינות הלקוח לא יחשב, בכל מקרה, כאיחור במסירת ההזמנה על ידי אביה ציוד לגנים ולא יזכה את הלקוח בפיצוי כלשהו.
 11. אביה ציוד לגנים לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטי התקשרות שגויים ו/או לא מדויקים/מלאים שמסר המשתמש וכן, לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/אולאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות, נזקי טבע וכיוצ"ב.
 12. מובהר בזאת כי בהזמנת מוצרים ביצור/יבוא מיוחד ייתכנו מועדי אספקה ארוכים יותר מהמועד המפורט בסעיף 5 לעיל.

אחריות ותיקונים


על רוב המוצרים הנמכרים באתר ישנה אחריות מלאה. במועד ההזמנה תוכלו לקבל את כל המידע אודות מרכיבי ותקופת האחריות של המוצרים שהזמנתם.
האחריות על המוצרים היא אחריות ישירה מהיצרן/מהיבואן בלבד.

חברת "אביה יבוא וייצור ציוד איכותי לגני ילדים" מהווה ספק שרות בלבד. ותנאי האחריות הם בכפוף לתנאיו והחלטתו של היבואן בארץ.

 

אנו באביה ציוד לגנים עושים כמיטב יכולתנו על מנת להקל ולזרז תהליכי תיקון של מוצרים בצורה היעילה והמהירה ביותר. הזמן המשוער של תיקון נע בין שלושה שבועות לשלושה חודשים.

 

מימוש האחריות ניתן כאשר המוצר נמצא במשרדי "אביה יבוא וייצור ציוד איכותי לגני ילדים" ללא שום קשר למקום מגוריו של הלקוח.

פגיעה פיזית במוצר, גרימת נזק, שימוש לא ניאות במוצר או הרכבה לקויה – עלולים לגרום להסרת האחריות.

ביטולים והחזרות

המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, או לחילופין להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי.

 1. כספו של המשתמש יושב לו תוך 14  ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של  5% או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם. המוצר יוחזר על חשבון המשתמש.
 2. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו ככל ששולמו.
 3. דמי ביטול ו/או עלויות השילוח עשויים להיגבות מהלקוח על פי שיקול דעתה הבלעדי של אביה ציוד לגנים לרבות מקרים בהם ההזמנה המלאה לא חויבה בדמי משלוח אך לאור ביטול חלקה יש לשלם דמי משלוח וזאת בהתאם למדיניות המשלוחים של החברה.
 4. על המשתמש לבדוק את הפריט/ים מיד עם קבלת ההזמנה לידיו. במידה ופריט כלשהו התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, יהא רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14  יום מיום קבלת הפריט לידיו.
 5. בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע או בשל הפרה של החוזה על ידי אביה ציוד לגנים לא ייגבו דמי ביטול, כספו של המשתמש יושב לו תוך  14 ימים מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר אל אביה ציוד לגנים על חשבונה.
 6. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי באריזתו המקורית.
 7. לאביה ציוד לגנים תעמוד הזכות לתבוע את המשתמש בשל ירידה בערך המוצר.
 8. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה באשראי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך  14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר. במקרה של ביטול חלק מן העסקה, קרי החזרת פריט אחד מבין כמה שנרכשו אביה ציוד לגנים תחזיר למשתמש, בתוך  14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו בגין הפריט המוחזר.
 9. אביה ציוד לגנים תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה ובהתאם לדין, לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5%  ממחיר המוצר או  100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם ולמעט במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה.
 10. החזרת המוצר לשם החלפתו במוצר אחר או לקבלת זיכוי כספי תעשה בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת באביה ציוד לגנים ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט, אריזתו לא נפתחה ולא הוסרו תוויות הפריט.
 11. לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

ביטול העסקה על ידי אביה ציוד לגנים

אביה ציוד לגנים תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה בנסיבות להלן:

 1. במקרה ונפלה באתר טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר המוצג באתר ובין אם בתיאור המוצר כפי שהוצג באתר.
 2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.
 3. אם התברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית ו/או שאיננה בהתאם להוראות תקנון זה של המשתמש ו/או מי מטעמו.
 4. אם המוצר המוזמן סופק לכתובת ו/או לסניף לפי בחירת הלקוח ואולם לא נאסף במשך 14 ימי עסקים ו/או לא נוצר קשר עם הלקוח לשם מסירתו עקב אי זמינות הלקוח.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה במקרה זה, תבוטל העסקה ואביה ציוד לגנים תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי אביה ציוד לגנים בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

ט.ל.ח


צוות אביה ציוד לגנים עושה את המרב על מנת לתת שרות מקצועי ומהיר. 
בכל מקרה של טעות במחיר או במוצר, העמדה הקובעת תהיה של אביה ציוד לגנים. לעיתים תיתכן סטייה קלה במידות של המוצרים. כגון ריהוט, ג'ימבורי, מתקני חצר וכיוצ"ב. הדבר אינו נתון לשליטתנו ולעיתים אף לא  לשליטת היצרן/יבואן.
במקרה של טעות משמעותית – החברה תחליט ע"פ שיקול דעתה האם ואיך לפצות את הלקוח. 

*אין כפל מבצעים, אלא אם כן צוין אחרת.

0
דילוג לתוכן